Erinevus ĂĽmberkorralduste ja konservatiivse taastamise vahel

Ümberkorraldamise mõiste tehnilis-juriidilises mõttes eeldab eseme olemasolu, mille tunnused on identsed omadustega, mida soovitakse ehitada.

Erinevus ĂĽmberkorralduste ja konservatiivse taastamise vahel

Ehituse renoveerimise kontseptsioon

restruktureerimine

Mõiste hoonete renoveerimine on antud valdkonnas välja pakutud. 3, punkt d, D.P.R. 380/2001 (Ehitamist käsitlevate seaduste ja määruste konsolideeritud tekst), mis identifitseerib renoveerimised erinevate hoone sekkumiste osana, sekkumistena, mille eesmärk on muuta ehitisi organismide kogumi abil, mis võib kaasa tuua ka organismi, mis erineb eelmisest.
Need sekkumised hõlmavad ka neid, mille eesmärk on teatud ehitusplokkide taastamine või asendamine, samuti uute elementide ja süsteemide kõrvaldamine, muutmine ja lisamine. Kaasatud on ka need sekkumised, mis lammutavad ja rekonstrueerivad kogu hoone, tingimusel et see on siiski põhiline aspekt, uuel on sama maht kui eelnevaltvälja arvatud seismilise vastase võitluse eeskirjadega ette nähtud uuendused, samuti hoonete või hoonete osade taastamiseks ettenähtud uuendused, mis lõpuks rekonstrueerimise käigus kokku varisesid või lammutati tingimusel, et on võimalik kindlaks teha juba olemasolev järjepidevus.
Lõpuks on see ette nähtud omaduste suhtes, mille suhtes kehtivad piirangud vastavalt kultuuripärandi ja keskkonnapärandi koodeksile, 22. jaanuari 2004. aasta seadusandlik dekreet nr. 42, saame rääkida ümberkorraldamisest ainult siis, kui lammutamis- ja rekonstrueerimismeetmed, kokkuvarisenud või lammutatud hoonete taastamine hoiavad ümber sama kuju olemasoleva hoone kohta.
Reegel kuni DL-i reformini. 69/2013 (artikli 30 lõike 1 punkt a) nõuti lisaks sellele maht, isegi olemasoleva hoone sama kuju.
Seetõttu on selge, et miks võib seaduslikult rääkida ümberkorraldamisestIgal juhul peab uus hoone vastama teatavatele eelmise parameetritele.

Olemasoleva hoone katsetamine

See identiteet peab end tõendama, see tähendab peame suutma näidata, kuidas eelmine hoone oli. Ei piisa sellest, kui öelda, et puuduv osa, mis on märgitud, kuid ei tõenda selle olemasolu, on kadunud, näiteks pärast juhuslikku sündmust. Ka sellepärast ta peab suutma ennast tõestada mitte ainult see, et hoone oli suurem kui olemasolev, vaid see, et järjepidevus oli identne sellega, mida me praegu soovime saavutada.
Otsustati, et rekonstrueerimismeetmete puhul ei saa vanemuse tuvastamine olla kinnitatud taotluse faktilise esitamise kuupäeval ja käesoleval juhul hoone taotluse esitamise ajal kehtinud faktilise olukorra suhtes. ja seda ümberkorraldamistaotluse vastuvõtmiseks võib võtta ainult selle parameetri, mille kohalik omavalitsus on taotluse esitamise ajal kindlaks määranud, st sellel ajal täpselt tuvastatud tunnused, mõlemad. t (st kui on võimalik sekkumist läbi viia) kvant (st täpsed mõõtmed, milles sekkumist saab läbi viia). Nii otsustas ta Riigikogu n. 5174, 21. oktoober 2014. Otsus sekkus sellisel juhul, kui hageja ei tõendanud, et kaup oli suuremate (ja konkreetsemate) mõõtmete allikas.

Hoone renoveerimine

Viidates a häving, see otsustati selline sekkumine, nagu see, kus [...], kus veel olemas olev müüritise osa ei võimalda tegelikkuses kindlalt kindlaks teha algse hoone põhiomadusi ja seega selle usaldusväärsust rekonstrueerimine. Sama lause otsustas seejärel varemete rekonstrueerimist tuleb pidada uueks ehitamiseks, mis ei ole võrreldav hoonete renoveerimisega.
see 2006. aasta riiginõukogu otsus viitas ka viimati viidatud n. 5174, kus see rõhutab seda hoone renoveerimine eeldab, kuidas asendamatu element hoone eeltingimus järjepidevuse ja planeeringu ja arhitektuuriliste omadustega, mis on iseloomulikud sellele hoonele, mida me soovime taastada.
Teisel juhul täpsustati seda hoone renoveerimise korral mis ei hõlma olemasoleva hoone varasemat lammutamist, on võimalik teostada piiratud pindala ja mahu suurenemist vastavalt kunstile. 10 lõige 1 lett. c), D.P.R. 6. juuni 2001 n. Teisest küljest tähendab olemasoleva hoone lammutamise ja rekonstrueerimise kaudu teostatud ümberkorraldamine, et olemasoleva hoone maht ja kuju säilitatakse vastavalt art. 3 lõige 1, lett. d), cit. presidendi dekreedi n. 380, 2001; vastasel juhul on uus ehitus (Tar Lecce nr 2138, 5. august 2014).

Konservatiivne taastamine

Sekkumised taastamine ja konservatiivne taastamine selle asemel on need määratletud D.P.R. n. 380, 2001, art. 3, lõige 1, lett. c) nagu ehitustegevused, mille eesmärk on hoone organismi säilitamine ja selle funktsionaalsuse tagamine süstemaatilise kogumite abil, mis vastavalt organismi tüpoloogilistele, vormilistele ja struktuurilistele elementidele võimaldavad selle kasutamist ühilduval viisil. Need sekkumised hõlmavad ehituselementide konsolideerimist, taastamist ja uuendamist, lisavarustuse elementide ja kasutusnõuetega nõutavate süsteemide sisestamist, ehitusorganismile kõrvaliste elementide kõrvaldamist..
Legitiimsuse praktika kohaselt renoveerimis- ja restaureerimistööd ning hoonete renoveerimine erinevad üksteisest, kuna renoveerimisel ei pea arvestama olemasoleva hoone tüpoloogilisi, formaalseid ja struktuurilisi elemente, sealhulgas hoone mõnede ehituselementide taastamist või asendamist. uute elementide ja taimede kõrvaldamine, muutmine ja lisamine, t samas kui taastamine ja konservatiivne taastamine ei saa oluliselt muuta olemasolevat hoone struktuuri ja võimaldada ainult kasutuses olevaid variatsioone, mis on kooskõlas säilitatud hoonega (Cass. n. 49221/14, Cass. n. 35897/2008, Cass. n. 28458/2009).
Lisaks on öeldud, et taastamismeetmete konservatiivne funktsioon ja taastamist on võimalik saavutada ka ehitusorganismile kõrvaliste elementide kõrvaldamise teel, kuid peavad alati järgima tüpoloogilisi, formaalseid ja struktuurilisi elemente (Cass. n. 49221/14).Video: