Arengu määrus

Mine edasi ministrite nõukogus arengukorralduse juurde, millega nähakse ette ka meetmed kodussektori jaoks.

Arengu määrus

Uus nõukogu kiitis täna heaks ministrite nõukogu Arengu määrus mille eesmärk on majanduse elavdamine mitmete meetmetega, mis mõjutavad ka ehitust, pangalaene ja ehitustöölepinguid.

Ehitusplats

Nagu juba teatatud, puudutavad ka need meetmed Maja plaan , mille jaoks on kehtestatud riiklik distsipliin, millele regioonid peavad kohanema. Kuju- ja rekonstrueerimistoimingute puhul, mis on vormivabadusega, on elamupiirkonnas tegutsevatele inimestele ette nähtud 20% suurune mahupreemia. 10% mitteeluhoonete puhul tehtud esmakordne boonus.
Teine uudsus on esindatud vaikus tähendab nõusolekut ehitusloa väljaandmiseks, mille tähtaeg on 90–100 päeva, mis muutub enam kui 100 000 elanikuga linnadeks 180-200. Juhul, kui tegemist on vaikiva nõusolekuga piiranguid ei ole keskkonnale, maastikule või kultuurile.
Dekreet, mis on alati ehitusprotseduuride lihtsustamise valdkonnas, kinnitab asendamist Scia Dia, mis jääb kehtima ainult juhtudel, kui see asendab ehitusloa.
Et tulla toime osade suurenemisega, mis on tingitud intressimäärade tõusust, i muutuva intressimääraga hüpoteegid kuni 150 000 eurot uuesti läbi kuni 30. aprillini 2012 tingimusel, et laenusaaja sissetulek ei ületa 30 000 eurot ja vastab maksetele.
Läbirääkimiste tulemusena muutub laenu muutuv intressimäär fikseeritud intressimääraks kogu ülejäänud tähtaja jooksul. Lisaks saab töövõtja pangaga läbirääkimisi pidada pikendamine kuni 5 aastat.
Dekreedi artikkel 4 reguleerib. T ehitustööde riigihankelepingud, nagu teatas minister Tremonti. Kulude piiramiseks on kasutusele võetud reservid, kliirimistööd ja käimasolevad muutused.
Võimalus laiendada 500 000 eurost ühele miljonile tööle, mida saab usaldada ilma pakkumismenetluseta ja läbirääkimistega menetlus. Eelkõige üle 500 000 euro suuruse töö puhul on komisjoni määratud ülesanne menetluse eest peab olema vähemalt kümne teema kutse neile, kelle summa on väiksem kui viis.
Samuti muudetakse pakkumisi (nn) osalevate ettevõtete nõudeid moraali nõuded), et vähendada tellijate kaalutlusõigust.


arch. Carmen GranataVideo: Antsla Vallavolikogu 26.02.2019