Luksus kodu määratlus

Peamise elukohana kasutatavate omaduste hulka, mis on maksusoodustused, ei kuulu need, kellel on luksuskodude omadused.

Luksus kodu määratlus

Miks on luksusliku eluaseme mõiste oluline?

maksusoodustused nii ostu kui ka rendilepingu puhul.
Need võimalused võivad olla seotud registreerimismaksude, hüpoteegi ja katastri maksudega ning maksumääraga KM rakendatakse juhul, kui ostu teeb otse tootja.

Nende omaduste hulgas on siiski välistada need, millel on luksuskorterite omadused.
Seepärast tuleb. T luksus maksuhaldurilt muutub see oluliseks, kuna see välistab nad mõnest riigist riigi maksusoodustused enne ja kohalikud maksud siis.

luksuslik kodu

Järgides lugematuid nõlvaid sisemaa tulu ja maksumaksja vahel,. T 18. september 2013, n. 21287 ja sellele järgnev korraldus n. 23507, 4. november 2014kassatsioonikohus on ühekordselt selgitanud luksusliku eluaseme mõiste seisukohalt olulised mõisted, mis on seotud esmakordselt kodumajapidamiste hüvedega seoses registreerimismaksu ja maksukoormusega.
Kohus otsustas, et:
a) alates 1. jaanuarist 2014 on kõik registreerimismaksuga kaubeldavad tehingud (üksikisikute vahel), kelle objektiks on elamukinnisvarafond, oluline, et need ei kuulu järgmiste katastriüksuste alla: t
- A / 1 (karmid kodud);
- A / 8 (majad villades);
- A / 9 (lossid, väljapaistvate kunstiliste või ajalooliste väärtuste paleed).
b) käibemaksuga maksustatav müük ja müük, mille objektiks on elamukinnisvaraga seotud üksus "Ei ole luksus", jätkab viiteid avaliku teenistuse dekreedile 2. augustil 1969, n. 1072 avaldatud ametlikus väljaandes nr. 218, 27.8.1969;
c) käibemaksuga maksustatav kogu müük ja müük, mille objektiks on klassifitseeritud elamukinnisvara "Luksuslik", nagu on määratletud avaliku teenistuse ministeeriumi 2. augusti 1969. aasta dekreedis, n. 1072 nad ei tee seda kasu.
Erineva kasutusega hooned ei kuulu maksusoodustuste hulka.
Siinkohal on äärmiselt oluline teada, millised on luksusomadusi omavad omadused nii akti allkirjastamisel kui ka rendilepingu allkirjastamisel, sest isegi pärast lepingu allkirjastamist rajatised saab tagasi võtta kui kinnitatud rekvisiidid puuduvad hoone jaoks.

Millised on luksuskodude kaalumise kriteeriumid?

Luksuslikuks määratletav eluruum peab vastama komisjoni kehtestatud kriteeriumidele Ministri 2. augusti 1969. aasta dekreet nr. 1072, mis asendab eelmise, mis on välja antud 07/01/1950 ja mis on välja antud kunsti alusel. Seaduse nr 02/07/1949, n. 408, mis on konkreetselt kehtestatud ja täpselt määratletud Luksusmajade omadused.
Eespool nimetatud D.M. luksuslikuks peetavad kodud, mis seetõttu ei kuulu eriliste maksusoodustuste alla, on järgmised:
Majad villadele, eraparkidele
Need on majad, mis on rajatud kehtivatele linnaplaneerimisvahenditega määratletud aladele villadesse või privaatses pargis või mõeldud luksuskodude ehitamiseks. (Artikkel 1)
Ühepereelamud
Need on kehtivate planeerimisvahenditega määratletud aladel ehitatud eluruumid, mis on mõeldud ühepereelamute jaoks, kuid mille pindala on vähemalt 3000 ruutmeetrit.
Siiski ei kuulu sellesse kategooriasse põllumajanduslikud alad, isegi kui neile ehitatakse elamuid. (Artikkel 2)
Eluruumid suurusega üle 2000 kuupmeetrit
Need on majad, mis on osa hoonetest, mille maht on üle 2000 kuupmeetri, kuid mis on ehitatud partiidele, mille kogumaht on alla 25 kuupmeetrit tühja kohta, 100 ruutmeetrit hoone teenindatava pinna kohta. (Artikkel 3)

luksuslik kodu

Ühepereelamud basseini või tenniseväljakuga
Sellesse kategooriasse kuuluvad ühepereelamud, mille bassein on vähemalt 80 ruutmeetrit või tenniseväljak, millel on vähemalt 650 ruutmeetrit tühjendav taust. (Artikkel 4)
Mõisahoone
Sellesse kategooriasse kuuluvad eluruumid, mis koosnevad ühe magistri eluruumist, mille pind on üle 200 ruutmeetrit, va rõdud, terrassid, kelderid, pööningud, trepid ja parkimiskohad ning mille asjakohasus on katmata pind, mis on võrdne üle kuue korra kaetud ala. (Artikkel 5)
Kinnisvara, mille pind on üle 240 ruutmeetrit
Need on individuaalsed eluruumid, mille pindala on üle 240 ruutmeetrit, samuti arvestatakse sellel juhul, välja arvatud rõdud, terrassid, keldrid, pööningud, trepid ja parkimiskoht. (Artikkel 6)
Elamuehitised
Luksuseks loetakse kõik hooned ja elamud, mis on ehitatud nendele maadele, mille väärtus on vähemalt poolteist korda suurem kui hoones. (Artikkel 7)
Lõpuks peetakse nende maja ja eluruumi luksuseks üle nelja funktsiooni hulgas tabel dekreedi juurde, mis puudutab üldiselt prestiižseid viimistlusi või konkreetseid teenuseid ja mida me lähemalt käsitleme järgmises lõikes. (Artikkel 8)

Luksusmajade omadused

2. augusti 1969. aasta ministri dekreedi nr. 1072 viitab lisatud tabelile, kus on loetletud omadused, mis aitavad määratleda vara luksuslikuks.
Piisab sellest, et sellel omadusel on selle määratluse alla kuuluv omadus rohkem kui 4.

luksuslik kodu

Loetletud omadused on järgmised:
pind: korteri kasulik pind üle 160 ruutmeetrit, välja arvatud rõdud, terrassid, keldrid, pööningud, trepid ja parkimiskohad;
terrassid ja rõdud: kasutatav pindala on suurem kui 65 ruutmeetrit, ainult ühe kinnisvaraüksuse kasutamiseks;
liftide: rohkem kui ühe lifti olemasolu iga trepi jaoks; iga täiendav lift, kui vaja on vähem kui 7 korrust;
hooldus trepid: kui nende olemasolu ei ole seadusega ette nähtud õnnetuste või tulekahjude eest kaitsmiseks;
tõstukite: vähem kui nelja korruse hoonete teenindamisel;
trepikoda: väärismetallidega kaetud seinad, mille kõrgus on üle 170 cm või väärismetallidega;
netokõrgus: rohkem kui 330 cm, välja arvatud juhul, kui ehituseeskirjades on sätestatud kõrgemad miinimumkõrgused;
uksed: kui need on valmistatud täispuidust või vääris- ja spoonitud, nikerdatud puidust, nikerdatud või inkrusteeritud, kaetud või reljeefse väärismetalliga;
sisustustarbed: samade omadustega kui sissepääsuksed, isegi kui need on langenud üle 50%;
korruseid: väärismetallist või väärismetalliga valmistatud rohkem kui 50% pinnast;
laed: kas kohapeal valmistatud ja käsitsi maalitud stukkidega kaetud või kaunistatud;
ujumine: kaetud või katmata, kui see teenindab hoonet või hoonekompleksi, mille hulk on vähem kui 15;
tenniseväljak: kui teenindate hoone- või hoonekompleksi, mille hulk kinnisvarainvesteeringuid on alla 15%;Video: Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists (1950s Interviews)