Majaomanikuna kasutatavas majas teostatavate renoveerimistööde puhul on käibemaks mahaarvatav

Kassatsioonikohus väljendas ennast, tuletades meelde ühenduse põhimõtteid käibemaksu mahaarvamise kohta äritegevusele ja siseriiklike õigusaktide tõlgendamist.

Majaomanikuna kasutatavas majas teostatavate renoveerimistööde puhul on käibemaks mahaarvatav

Üürileandjana kasutatava maja ümberkorralduskulud

üürileandjad ja puhkemajad

L 'KM kohta tehtud arvete kohta renoveerimine hoones elamiseks üürileandja ja puhkemaja see on mahaarvatav.
Tegelikult on need kulud äritegevuseks vajalike kaupade ja teenuste jaoks.
See on kassatsioonikohtu arvamus lause 29. aprill 2015 nr.8628.

Käibemaksuvabastuse käibemaksu mahaarvamise saastumine

Majaomanikuna tegutseva isiku esitatud käibemaksu tagastamise taotluse korral maja pühad,Tuluamet vaidlustas põhjendamatult käibemaksu mahaarvamise remonditööde puhul, mis tehti a eluaseme kinnisvara (katastriüksus A / 2).

üürileandjate renoveerimine

Selle asemel väitis maksumaksja, et vaatamata kinnistusraamatule moodustas vara a hea vahend oma tegevuse eest, mille tagajärjeks on käibemaksu mahaarvamine hoonete renoveerimise korral.
Maksumaksja kaebuse ees tegi tulundusamet ettepaneku kaebusnõudes, et käibemaks mahaarvataks ainult ettevõtetele, kellel on ainus või peamine objektide ehitamise või edasimüügi objekt, seetõttu ei olnud üüritud kinnisvara puhul lubatud käibemaksu mahaarvamine (kategooria A / 2).
koos lause n. 106/29/09 Tar Toscana jättis kaebuse rahuldamata, jälgides, kuidas üürileandjate ja puhkemaja tegevus ulatub kaugemale pelgalt üürist ja kujutab endast selle asemel ekstra hotelli äri.
Lisaks oli maksumaksja valduse valdaja poolt korrapäraselt väljastatud üürileandja A / 2 kategooria kinnisvaraomanikele vastavalt piirkondlikule seadusele, mis lubas selgesõnaliselt mitte-majutust majutustingimustes. Seetõttu ei olnud käibemaksu mahaarvamise piirangud kohaldatavad.
Pärast Toscana Tar'i otsust on Inland Revenue esitanud apellatsioonkaebuse, millele maksumaksja on vastuhagi vastu.

Kassatsioonikohtu otsus käibemaksu mahaarvamise kohta üürileandjate renoveerimistöödel

Kassatsioonikohus tuletas meelde, et järjestikuste ühenduse sätete alusel ühtlustatud käibemaksusüsteem põhineb kahel põhimõttel: t
- maksu neutraalsuse põhimõte, mis maksab koormuse lõpptarbijale, mitte ettevõtjale;
- maksustamise mahaarvamise põhimõte ettevõtja makstud summa teenuste ja kaupade ostmiseks, mis on vajalikud tegevuseks.

kohus euroopa käibemaksu mahaarvamine

Teise põhimõtte osas on Euroopa Kohus on täpsustanud, et mahaarvamisõigust ei saa põhimõtteliselt piirata.
Tuleb siiski meeles pidada direktiivi 2006/112 / EÜ, mis näeb ette käibemaksu mahaarvamise äriühingu poolt omandatud kinnisvara ja ettevõtja äritegevuseks ja isiklikuks kasutamiseks, tingimusel et see mahaarvamine on piiratud vara kasutamisega maksukohustuslase äritegevuse eesmärgil.
Kassatsioonikohus, kes seda juhtumit analüüsis, kordas, nagu ka muudel asjaoludel, vajaliku korrelatsioon ostetud kaupade ja teenuste ning teostatava tegevuse vahel, mis tähendab, et need peavad olema seotud äriühinguga, isegi kui see ei ole kapitalikaupade küsimus ranges tähenduses, tingimusel et need on tegelikult ette nähtud tootmiseks või vahetamiseks ühenduses. ettevõtte enda äritegevust.
siseriiklike õigusaktidega Seda tuleb lugeda alati, võttes arvesse Euroopa aluspõhimõtteid ja kui ELi eeskirjade ja sise-sätete vahel on pöördumatu vastuolu, tuleb see ühenduse sätete kasuks tagasi lükata.
Kassatsioonikohus on kahtlemata parandanud apellatsioonikohtu Euroopa põhimõtete kohaldamist, eelkõige selle kohta, et hoone abstraktse katastriüksuse klassifikatsiooni tõttu on käibemaksu mahaarvamine keelatud.
Ostu hindamine seoses ettevõtlusega peab toimuma, võttes arvesse vara olemust seoses ettevõtte eesmärkidega, mitte puhtalt abstraktsete terminitega, nagu näiteks katastriüksuse klassifikatsioon.
Lõppude sama Tuluametpärast kõnealuste faktide aja möödumist on ta tunnistanud, et maksukohustuslase kasutatavad elamud, mis on seotud majutustüübiga (puhkemaja, üüriruum jne), mis hõlmavad käibemaksuga maksustatavaid teenuseid neid tuleb käsitleda samamoodi nagu instrumentaalhooned, olenemata katastriüksuse liigitusest.

cassazione detrazione iva ümberkorraldamise kohus

Kõiki neid hinnanguid arvesse võttes lükkas kassatsioonikohus Inland Revenue'i esitatud kaebuse tagasi.
Mahaarvamisõigust ei saa välistada olenevalt kinnisvara elukohast mis tulenevad katastriüksuse liigitusest. Selle asemel tuleb hinnata maksumaksja poolt teostatava tegevuse suhtes sama vahendit.
Seetõttu tuleb kinnisasja klassifikatsiooni A / 2 renoveerimistöödel arvetes märgitud käibemaksu mahaarvamist tunnustada, kuid konkreetselt kasutada üürileandjate ja puhkemajade jaoks, et neid saaks lugeda instrumentaalkaupadeks.Video: