Kriminaalvastutus loomade agressiooni eest kolmandatele isikutele tema kodu lähedal

Kes on vahi all olevale loomale vastanud kolmandatele isikutele tekitatud vigastustele, isegi kodus, kui see ei tõenda juhusliku juhtumi olemasolu.

Kriminaalvastutus loomade agressiooni eest kolmandatele isikutele tema kodu lähedal

Loomade agressioon kodus või maja sees

koera murenemine

Mõnikord juhtub, et i lemmikloomad, eriti i koerad, põgenege nende üle, kes neid vahi all viibivad kuni rünnata võõrad. Hea osa nendest episoodidest toimub kodus.
See juhtub näiteks, et midagi ei tööta tara, värav ei sulgu jne.
Sellistel juhtudel on need, kes kulusid teevad möödujad, naabritegavõi isegi sõbrad või sugulased külastamine.
Muidugi mitte alati lend mehe kontrolli tulemusena tekitab see teistele meestele agressiooni, kuid on vaieldamatu, et juhtumid on sagedased ja sageli sattuvad nad kohtusse.
õiguslikud tagajärjed selliselt tekkinud kahju on looma omanikul või selle valdajal, valduses või valduses. tsiviilvastutus on planeeritud dell"Art. 2052 c.c., mille jaoks looma omanik või see, kes seda kasutab selle kasutamise ajal, vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, olenemata sellest, kas see on vahi all, olenemata sellest, kas see on juhuslik.
Kohustus kahju hüvitamiseks seetõttu tuleneb sellest reeglist.

Loomade vahi alla võtmine ja halb juhtimine

kriminaalvastutus see on selle asemel ette nähtud Artiklid. 672 cp. ja 590 cp., pühendatud vastavaltloomade vahi alla võtmine ja vale valitsemine ja Isikukahju.
Kui siis agressioon provotseerib surm isik, kahjuks kohaldamineart. 589 cp., tapmisega seotud kĂĽsimustes (nt v. Cass. n. 48429/2011).
Eelkõige vastavaltart. 672 cp. Igaüks, kes lahkub tasuta või ei hoia hoolikalt talle kuuluvaid ohtlikke loomi või usaldab kogenud isikule eestkoste, karistatakse halduskaristusega 25 eurot kuni 258 eurot.
Samas lauses järgitakse:
1) kes avatud kohtades loobub loomade loomist, soma või võidusõidust või jätab nad igal juhul ilma vahi alla võtmata, isegi kui nad ei ole lõhutud, või ründab neid või viib selliselt, et ohustab avalikkuse ohutust või usaldada neile kogenematu isik;
2) kes hirmutavad või hirmutavad loomi, ohustades inimeste ohutust.
Selle reegli kohaldamise tagajärjeks on ühe kehtestamine karistus, ettenähtud piirides. Karistus on halduslik ja mitte kriminaalmenetlus dekriminaliseerimine nimetatudart. 33, lett. a) Seadus 689/1981.

koera koonuga

Seadus karistab just sedavahi alla võtmine- olenemata tagajärgedest kui kolmandatele isikutele tekitatud kahju: see, mis on karistatud, on hooldusõiguse puudumine või. t halb hooldus looma.
L 'art. 672 cpon öeldud, et see annab ka sobiva võrdluskriteeriumi süü. t kahju. Alati on kostja end tõestanud juhuslik juhtum vastavaltart. 45 cp…
Seetõttu tehti kindlaks, et see on olemas süü konfigureeritavus, kui looma hoitakse privaatses või tarastatud kohas, kuid selles kohas on võimalik võõraste soovimatu sissetoomine (vt 4. jagu, 1. märts 1988, Pierleoni, samuti 4. jagu, 14. märts 2006) App. Rooma, Proc. Panzarin jt). Sellest tulenevalt saab (nagu ka siin esitatud argumendid) hooldaja süü, kui loom on haiglasse paigutatud, et vältida selle põgenemist (Cass. n. 48429/2011).
L 'art. 672 cp. mainida ainult ohtlikke loomi; loomade tekitatud kahju korral ei ole ohtlikvastutuse allikas ei ole enam kunsti rikkumine. 672 c.p. (nn konkreetne viga seaduse rikkumise eest , aga nn ĂĽldine viga (V. Cass. n. 41021/2008).

Loomade agressioon ja hooletu vigastus

Vastavaltart. 590 cp. Igaüks, kes paneb teisi süütegu süüdistama, karistatakse vangistusega kuni kolm kuud või trahvi kuni 309 eurot.
Kui vigastus on tõsine, on karistus vangistus ühest kuni kuue kuuni või trahv 123 eurolt 619 euroni; kui see on väga tõsine, vangistus kolmelt kuult kahele aastale või trahv 309 eurolt 1 239 euroni.
…
Mitme isiku vigastuste korral kohaldatakse karistust, mida tuleks määrata kõige raskemate rikkumiste eest, mis on suurendatud kuni kolm korda; kuid vangistus ei tohi ületada viit aastat.

Loomade agressioon ja juhus

Üldiselt vabaneb me nendest juhtudel vastutusest, kui me tõestame juhuslikku juhtumit vastavaltart. 45 cp., mille jaoks Kes sündmust juhuslikult või vääramatu jõu tõttu tegi, ei ole karistatav.
See juhtub juhusliku juhtumiga kui tegur põhjuslik, järelevalvet teostav, kaasnev või eelnevalt eksisteeriv ja sõltumatu subjekti käitumisest erakordselt sündmuse ilmnemine, absoluutselt ei ole ennustatav ja ei ole välditavad (vt IV osa, 2. oktoober 2014, Proc. Rep. Trib. Cosenza, Proc. Spadafora) (Cass. n. 15713/2015).

Loomade agressioon kodu lähedal, juhtumipõhine juhtumiuuring

Seetõttu on kohtusse sattunud sündmused, mis on seotud kaitsmata või halvasti valvatud loomadega.
Vaatame siis mõningaid näiteid sellest, mis seal on otsustatud.
Üks viimaseid otsuseid selles küsimuses puudutas rünnakut mõnede möödujate vastu a elukoht, koeralt, kes oli põgenenud eraomandist a värava defekt Automaatne. Värav oli tegelikult avanenud, tõenäoliselt teiste väravate kaugjuhtimispuldi häirimise tõttu, sest kohtuotsuses oli see minevikus juba juhtunud teistesse korteritesse; nii et omanik oli kasutanud juhuslikku juhtumit.
Kuid legitiimsuse kohtunikud ei nõustunud selle väljavaadetega: tegelikult oli värav juba varem muul moel tõrgeteta toiminud: see ei saanud seega olla loomaomanikule tõeline üllatus (v. Cass. n. 15713/2015).
A rohkem kui looma omaniku vastutus on tunnustatud, sest põgenevad koerad olid rünnanud kolmandaid isikuid, olid nad lahkunud kinnisvara kaudu augud kohal Ruumi.
Lause järgi, isegi kui värav suleti, ei olnud omanik piisavalt teinud, ei märganud neid auke (v. C. App. Perugia, n. 34/2014).
Muudel juhtudel on omaniku vastutus koera rĂĽnnaku eest tunnustatud maja sees ise (v. Cass. n. 18814/2011).
muu teisest küljest puudutab juhtum süüdimõistmist süütavate vigastuste eest, mida koera hoiab järelevalveta t ühisomand teiste inimeste juuresolekul (v. Cass. n. 4672/2008).
Vastutus ei kuulu ainult sellele, kes on ametlikult omanik, vaid ka sellest, kes on valduses või valduses koer (v. Cass. n. 36089/2011), samuti ka kõigi selle komponentide kohta pere rünnaku ajal (v. Cass. n. 8875/2011).Video: Ken O'keefeThe People's voice Middle East show 2 with subtitles