Ransom kokkulepe

Lunaraha lepinguga jätab müüja endale õiguse müüdud asja omandiõiguse tagasi saada, tagastades saadud hinna (ja kulud).

Ransom kokkulepe

Mis on lunaraha leping?

lepingu sõlmimist

Leping müük vara võib sisaldada sätet, et müüja reservid õigus saada tagasi müüdava asja omandiõigus tagastamine hinnast ja toetustest kulusid.
Kokkulepe, mis näeb ette tagastamise hind suurem müügikohustusele null osa jaoks liig (V. art. 1500 c.c.).
Õigust tuleks teostada ühe piires termin, mis ei tohi ületada kahte aastat vallasvara müügist ja viis aastat kinnisvara eest. Seadus ei võimalda ülemääraseid tingimusi: kui need on kokku lepitud, kehtib õiguslik termin. Lisaks ei ole seadusega kehtestatud tähtaeg lubatud (v. art. 1501 c.c.).
Tagasivõtmise õiguse kasutamisel on müüja kohustatud lisaks müügihetkel saadud summale tagastama ka kõik kulu ja i maksed seaduslikult müügiks tehtud, vajalikud remondikulud ning nende suurendamise piires nende kulud suurendas asja väärtust (V. art. 1502 c.c.).
Kuni kulude hüvitamiseni vajalik ja kasulik ostja saab ärge tagasi tule hea, aga kohtunik võib anda tagasisaatmise vormis hilineb vajaduse korral asjakohased ettevaatusabinõudnagu näiteks garantiid (vt. t art. 1502 c.c.).

Kuidas lunaraha kasutatakse

Kuidas tuleks lunaraha kasutada?
Müüja on kohustatud tagastamise eest karistama suhtlema kokkulepitud tähtaja jooksul lunastamise deklaratsioon ja teostada hüvitamine sellest, mis on tasutud, kui saadud hind, kantud kulud ja kõik õiguspäraselt tehtud maksed.
Juhul, kui ostja keeldub, ei lõpeta müüja paremale, kui ma sisenen kaheksa päeva termini lõppemisest a tegelik pakkuminesee tähendab pakkumine notari või kohtutäituriga (vt. t Artiklid. 1209 c.c. ja 72 ja 73, disp. äriseadustiku.).
Kui see on kinnisvara, kui üleandmisdeklaratsioon on tühine, kui seda ei tehta vormis kirjutatud (V. Artiklid. 1503 ja 1350 c.c.).

Tagasivõtmine ja kolmandad isikud

Kui lunaraha kasutatakse õiguspäraselt, on see kehtiv ka siis, kui vara hiljem müüdi rohkem niikaua kui leping on neile vastuseatavad: st kinnisvaras kehtib lunastamine ka kolmandatele isikutele, kui transkriptsioon kinnisvara registrites toimub see 60 päeva jooksul selle tähtaja möödumisest, mille jooksul on võimalik seda õigust kasutada; kui see juhtub hiljem, on kolmandate isikute õigused, kui need tulenevad enne lunastamist transkribeeritud või registreeritud toimingutest, ohutud (v. art. 2653, n. 3, c.c.).
Kui müüja oli informeeritud järgneva müügi ja teavitamisega, on kohustatud kasutama lunastust kolmanda ostja suhtes (v. art. 1504 c.c.).
Vastavalt kohtupraktikale võib müüja otseselt ühendust võtta kolmanda osapoolega, isegi kui ta on sellest müügist teadlik muul viisil kui teavitamine (vt Cass. n. 1895/1975).
Lunastatud asi naaseb müüjale ilma kaalude ja hüpoteegideta (V. art. 1505 c.c.); seda tingimusel, et toimub kinnistute registrite transkriptsioon jooksul kuuekümne päeva jooksul alates lunaraha kasutamise tähtaja lõppemisest, t muidu kolmandate isikute tegusid registreeritud või transkribeeritud enne lunaraha, mida nad valitsevad (v. art. 2653 c.c.).
Müüja peab austama seda liisingud, tingimusel, et need on tehtud pettuseta, teatava kuupäeva ja kestusega kuni kolm aastat (v. art. 1505 c.c.).

Räpane ja jagamatu asi

makse

Kui lunaraha lepingu sõlmimine puudutab osa asjast jagamatu, kaasomanik, kes seda taotleb jagamine hea peab tegema ettepaneku nõudlus ka suunas müüja; omakorda müüja, kui asi pole mugavalt jagatav ja paigutatud lummutusse kümnend seadusest, kui ta ei ole seda kasutanud esimene auhinna üleandmine ja see isegi siis, kui võita võita, on ostja, see on see, kellega ta sel ajal lunaraha lunastas (v. art 1506 c.c.).
Kui selle asemel tasub lunaraha leping rohkem müüjaid jagamatute asjade puhul on igaüks võimeline kasutama õigust ainult talle määratud kvoodi jaoks; sama kehtib ka müüja pärijate kohta. Sellistel juhtudel võib ostja seda teha teesklema lunastust teostavad kõik ühiselt; puhul nõusoleku puudumine erinevate kaasomanike seas lubab seadus ainult lunastusttäielik.
Ostja ei saa siiski nõuda kogu lunastamist, kui müük toimus eraldi.
Sellisel juhul on olemas rohkem pärijaid ostja poolt, tuleb lunastamisõigust teostada iga osapoole suhtes tasumisele kuuluva osa suhtes.
Juhul, kui vara on jagatud ja asi on määratud ühele pärijatele, tuleb seda koguda (v. art. 1509 c.c.).

Lunastuskokkulepe ja lepingu sõlmimise keeld

Lunaraha leping vastab likviidsusvajadused: kellel ei ole raha, kuid kellel on vara, annab viimasele kolmandatele isikutele vastutasuks raha eest, reserveerides (ja lootes) neid tulevikus tagasi võtma.
Kuid tihti peitub pakti kamuflaaž a Komisjoni pakt, mis on seadusega keelatud. Tegelikult, vastavaltart. 2744 c.c. Kokkulepe on tühine, millega on kokku lepitud, et krediidi maksmata jätmine ettenähtud tähtaja jooksul läheb kreeditorile üle hüpoteegi või panditud asja omandisse. Kokkulepe on tühine isegi siis, kui pärasthüpoteek või pant.
Kooskõlas lepingu sõlmimise keeluga on ka reegel, mis keelab müügist kõrgema hinna tagastamise (vt. art. 1502 c.c.).
Seega on kohtuotsused, mis on lahendatud, sagedased kehtetuks tunnistamine lunastuskokkuleppe tõttu komisjoni pakti hajutamineoluliselt, nendes lepingutes on eesmärgiks tagada täitmine, sest laenu allkirjastamise asemel müüb üks vara ja saab raha: kui tähtaja saab kasutada, on lunaraha teostatud. vastasel juhul on võlg makstud juba müüdud asjaga.Video: Action Blaster 2016 Hind Dubbed Full Action Movie | Prithviraj Sukumaran, Chandini Sreedharan