Kliimaseadmete juhtimine D.P.R. 74 2019

Eelmise aasta juunis kehtivad uued reeglid suvise, talvise ja sooja tarbevee süsteemide käitamise, juhtimise ja kontrolli kohta.

Kliimaseadmete juhtimine D.P.R. 74 2019

Eelmise aasta juunis avaldati Euroopa Liidu Teataja ametlikus väljaandes presidendi dekreedi 2013. aasta number 74 viidates suviste ja talviste kliimaseadmete tehnoloogiliste süsteemide käitamisele, juhtimisele, kontrollimisele ja kontrollimisele ning sooja tarbevee töötlemisele.

risparmio energetico

2013. aasta presidendi dekreet nr 74 on järjekordne samm edasi jõudlus suviste ja talviste kliimaseadmete, hoonete energiakulude vähendamise ja keskkonnareostuse vähendamise osas.
Täpsemalt, see dekreet peatab vea, milles meie riik on tekkinud, ilma et see oleks ülevõetud Euroopa direktiiv 2002/91 / EÜ võetavate meetmete kohta energiasääst hooneid.
Presidendi dekreedi peamine uudsus on kohalolek kohustuslik kliimaseadmete veepuhastussĂĽsteemide kohta hĂĽdraulilist (kasutades vett kui soojusenergia transpordivahendit) ja sooja tarbevee tootmise sĂĽsteeme sanitaarseks kasutamiseks, mis tagavad vajaliku tulu.
Süsteemid ravi sõltuvad tehase tüübist ja nende moodustavatest elementidest ning seadmetest, on hüdroelektrijaamade peamised probleemid seotud inkrustatsioonid ja korrsionid.
Seega muutub veekäitlussüsteemide olemasolu sellistes tehastes kohustuseks, mis hõlmab i disainerid ja tehnikud paigaldajad, ehitamisel, omanikud või vastutav ja nende hooldustehnikute töö ajal.
Perioodilisus kontrollib kliimaseadmeid
Presidendi dekreet nr 73 uuendab ka perioodilisus kliimaseadmed ja sooja tarbevee tootmine, mille eesmärk on tagada projekteerimisetapis oodatavad tulud.
Kohalike seadusandlike viidete puudumisel on hooldus sĂĽsteemide ja seadmete juhtimine, viidatakse juhenditele ja juhenditele.
Lisaks täpsustatakse dekreedis, et suvise ja talvise kliimaseadmete puhul on volituste nimivõimsus üle 12 kW ja 10 kW tuleb läbi viia energiatõhususe kontroll.

Suviste kliimaseadmete puhul, mille nimisoojusvõimsus on vahemikus 12–100 kW, ja talviste küttesüsteemide puhul, mille võimsus on 10–100 kW, võivad piirkondlike või riiklike kontrollide eest vastutavad asutused (nt ISPESL-INAIL) vältida kontrolleEnergiatõhususe kontrollimisel peab hooldustöötajad saatma selle piirkondlike soojusjaamade registritele.
Kliimaseadmete temperatuurid ja sĂĽĂĽteaeg
Dekreedis määratleti uuesti keskmiste suurimad kontrollväärtused suvine temperatuur ja talv kliimaseadmetes olevate hoonete puhul põhinevad need väärtused geograafilistel piirkondadel.

cambio tempistiche impianti

Kliimaseadmed suvi ja igasuguste hoonete puhul ei tohi taimede süttimisperioodi keskmine temperatuur töödeldud keskkondades olla väiksem kui 26° C, selle väärtuse puhul on lubatud hälve, negatiivne, maksimaalselt 2 kraadi Celsiuse järgi.
Kliimaseadmed talvinetsiviilkäibes olevate hoonete puhul ei tohi ühekordselt töödeldud ruumides küttetemperatuuri keskmine ületada 20° C, maksimaalselt lubatud hälbega 2 kraadi.
Tööstuslikuks, käsitöönduslikuks või muuks sarnaseks tegevuseks kasutatavate hoonete puhul on võrdlustemperatuur sama temperatuuri säilitamisel 18° C.

süüte ajastus dekreedis kirjeldatud talvise kütte jaoks määratletud taimede t
a) A tsoon: 6 tundi päevas alates 1. detsembrist kuni 15. märts;
b) B tsoon: 8 tundi päevas alates 1. detsembrist kuni 31. märts;
c) tsoon C: 10 tundi päevas alates 15. novembrist kuni 31. märts;
d) tsoon D: 12 tundi päevas alates 1. novembrist kuni 15. aprill;
e) tsoon E: 14 tundi päevas alates 15. oktoobrist kuni 15. aprill;
f) Tsoon F: piiranguteta.See on võimalik sforare nendel aegadel, kui taimi sisse lülitatakse, ei ole mingil juhul konkreetsete kliimatingimuste juures võimalik ületada rohkem kui poole eespool nimetatud ajast. tabeliga tehase generaatori lähedal asetsev teave peaks kirjeldama dekreediga ettenähtud korda ja töörežiime.
Lõpuks tuletame meelde, et peamised keskkondad, mida need sätted ei hõlma, on järgmised: haiglad, koolid, puukoolid ning tööstus- või käsitöönduslikud keskkonnad, mille suhtes kehtivad konkreetsed mikroklimaalsed sätted.Video: