Sisestage Thermal konto leping

Elektri- ja gaasiamet on teinud kättesaadavaks näidislepingu, mis peab sätestama, kes soovib Thermal konto stiimuleid kasutada.

Sisestage Thermal konto leping

contratto tipo

Pärast avaliku arutelu etappi kiitis AEEG, elektri - ja gaasiamet heaks 25. juuli 2013. aasta resolutsioon 338/2013 GSE koostatud näidisleping, mis peab liituma nendega, kes soovivad kasutada Thermal konto stiimuleid ja mis on edastatud eelmise aasta mais.
Termiline konto moodustab. t Ministeeriumidevaheline dekreet 28.12.2012väikeste sekkumiste puhul, mille eesmärk on energiatõhususe parandamine ja taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamine päikese allikast, mis viitavad käesoleva määruse artiklis 4 osutatud liikidele.
tüüpi leping AEEG võib seda muuta ka pärast regulatiivsete muudatuste sisseviimist.

Kellele standardleping on adresseeritud

Seadusandliku dekreedi nr 24 artikli 24 lõike 2 punkt d. 28/12 (Direktiivi 2009/28 / EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta) rakendamine) näeb ette, et Thermal Account stiimulite jaotamine peaks toimuma a eraõiguslik leping.
Ettevalmistatud standardleping reguleerib seepärast suhteid GSEenergiajuht, kes on dekreedi rakendusüksus, st see, kes kontrollib taotlejate nõuete olemasolu, ja vastutav teemasee on just see, kes taotleb lihtsustamist.
Vastutav teema võib olla esindatud 6 liiki andmetega:
- avalik haldus
- fĂĽĂĽsiline isik
- välismaal sündinud füüsiline isik
- üksikettevõtja üksikomanik
- käibemaksukohustuslase registreerimisnumbriga füüsiline isik
- juriidiline isik.
Lepingus on loetletud artiklid, mis reguleerivad kohustused nii juht kui ka vastutav isik.
Eelkõige vastutava isiku puhul peab ta kasutama ainult IT-rakendusi, mis GSE on kättesaadavaks teinud spetsiaalne portaal, mis avati viimasel 15. juulil, ning peab edastama kõik võimalikud muudatused, näiteks pangakonto üksikasjad, mille alusel stiimul krediteeritakse, ainult selle portaali kaudu.
Lisaks peab ta säilitama ja tegema kättesaadavaks kogu sekkumisega seotud dokumendid igal ajal, kui seda nõutakse kontrollimiseks.
GSE omalt poolt kontrollib esitatud andmeid ja tegeleb ka eraldatud stimuleerivate tariifide tĂĽhistamisega.

Standardlepingus esitatavad andmed

incentivi

Standardlepingus esitatavate andmete hulka kuulub kastiimuli summa väljamakstud summa, mis lisatakse konkreetsesse tabelisse. Sellest summast saab GSE kuni 150 eurot kinni pidada läbiviidud juhtimistegevuse hüvitisest.
Soodustuse esimene osamakse makstakse selle kuu lõpule järgneva kuu viimasel päeval, millal leping on ette nähtud, samas kui teised osamaksed on aastased.
Kui aga kogu stiimulite summa ei ĂĽleta 600 eurot, makstakse see ĂĽhes lahenduses.
Maksete hilinemise korral tunnustatakse taotlejaidhuvi blackberry vastu.

Elemendid, mis võivad põhjustada termilise konto eeliseid

Kui need on lepingus esitatud valed andmed, on soodustuste andmine blokeeritud kümme aastat ja põhjendamatult saadud summad tuleb tagasi maksta. Lisaks on vastutav teema süüdi mõistetud.
Teised hüvitise kaotuse põhjused tekivad siis, kui vastutav isik rikub kumulatsiooni keelamine muude stiimulitega või keeldub kontrollimast.
Sellisel juhul võib GSE peatada soodustuste andmise kuni asjakohaste uurimiste läbiviimiseni.Video: Calling All Cars: Don't Get Chummy with a Watchman / A Cup of Coffee / Moving Picture Murder