Kavandatud kasutuse piirangud

Lepingulise päritoluga korteriühistul võib kaasomanikele kehtestada ainuõiguslike üksuste kavandatud kasutuse piirangud.

Kavandatud kasutuse piirangud

piirangud

Kasutamine Korterelamu hoones asuvad kinnisvaraüksused võivad kehtida täiendavad eeskirjad kui seadusandlikud.

Viide on al Korterelamu määrus.

See dokument on kohustuslik enam kui kümne osaleja korteriühistute puhul (art. 1138 c.c.) võib olla kahte tüüpi: montaaž ja lepinguline.

Esimene peab sisaldama eeskirju, mis käsitlevad tavalised asjad ja kulude jaotus vastavalt iga korteriühistu õigustele ja kohustustele, samuti ehitise kaunistamise ja haldamisega seotud eeskirjad. (art. 1138, esimene lõik, c.).

Tüübikinnitus on selle kinnitamiseks vajalik koosolekul osalenud enamuse poolthäälteenamus mis moodustavad vähemalt poole hoone minimaalsest väärtusest.

Aktsionäride üldkoosoleku reeglite sisu on piiratud eespool loetletud küsimustega; vastupidi nn lepinguline reguleeriminesee on kõigi kondoomiumi poolt allkirjastatud, võib sisaldada palju rangemaid klausleid.

Sisuliselt kokkulepe kõigi korteriühistute vahel võimaldab Korterelamu põhikiri mitte ainult ühiste asjade kasutamise reguleerimiseks, vaid ka kaasomanike tegelike õiguste piiramiseks nii nende kui ka ainuõiguslike osade osas.

Kinnisvara üksuste piirangute hulka tuleb lisada kavandatud kasutuse piirangud või isegi kavandatud kasutamise keelamine.

piirangud

Nende fraasidega soovime neile viidata standardeid mis keelavad korterelamu eraldada plaani osa teatud kasutusviisidele.

Üks arvab, et klausel on väga sage, mis keelab kinnitada kinnisvaraüksused restoranidele, meditsiinilistele uuringutele või käsitööndusele jne.

See on Euroopa Kohtu praktikas konsolideeritud põhimõte. T Kassatsioonikohus keelde võib väljendada kahel viisil:

a)keelatud tegevused;

b) täpsustades eelarvamusi, mida tuleb vältida (nt hoone rahulikkuse häirimise keeld).

On selge, et kinnisvaraüksuste kasutamise piirangud need võivad tuleneda ainult esimesest kahest transpordiliigist: tegelikult on selge, et hoone rahu häirimise vältimine ei tähenda õigust keelata mingit kasutamist, vaid lihtsamalt keelata igasugune kasutamine kahjustada.

. T isiku ainuõiguse piirangudIsegi kui see on tema nõusolekul, on see siiski delikaatne asi, kuna see mõjutab eriti invasiivselt peamisi tegelikke õigusi (vara).

Just seetõttu on kasulik küsida endalt, kas on olemas piirangud või paremad eeskirjad, mida tuleb järgida klauslite sõnastamisel omandiõiguste piirajad.

piirangud

Vastus on positiivne ja seda pakuvad mitmed kohtupraktika väljakuulutamised, mida tänaseni võib öelda, et need esindavad t Riigikohtu.

Riigikohtu kassatsioonikohtu sõnul üksikute kondomiiniumide ainuomanduses olevate kinnisvaraühikute keelud ja sihtkoha piirangud, nagu konkreetse sihtkoha piirangud ja esialgse sihtkoha muutmise keeld, mis on paigutatud esialgse omaniku poolt koostatud korteriomandiregulatsiooniga ja aktsepteeritud aktiga „ostmine peab tulenema selgesõnalisest ja sõnaselgelt väljendatud kavatsusest õigusaktis või soovitavast otsest, kuid see ei ole ühemõtteliselt iseenesest piisav, ja see ei ole kindlasti piisav selleks, et näidata kindlaksmääratud praegust sihtkohta kinnisvarafondide endi kohta, olles eesmärk, mille eesmärk on piirata teadmisi, mis tavaliselt kuuluvad üksikute korteriühistute ainuomandusele (Cass. 18. september 2009 n. 20237).Video: Riigikogu istung, 13. detsember 2016