Veepuhastustasu teenuse puudumisel

Vee puhastamise arve puhul nõutud summad, kui sellega seotud teenust ei ole, ei ole tasumisele kuuluvaid ja kui neid on võimalik tasuda, võib neid tagasi nõuda

Veepuhastustasu teenuse puudumisel

Puhastustasu arve ilma vastava teenuseta

paberraha

On õige maksta tasu jaoks puhastumise dell 'vesi ilma vastava teenuseta?
Küsimus, mis pole üldse uus, on viimastel aastatel saanud palju vastuseid, sealhulgas viimane määrus n. 2015121 kohta Kassatsioonikohus.
Selline korraldus, mis on vastavuses varasema kohtupraktikaga, teatas, et need summad ei olnud tasumisele kuulunud, mistõttu veeteenuse osutaja määras selle. tagastamine nendest summadest.
Alustame minevikust, mitte liiga kaugest, et rekonstrueerida kohtupraktika praegune orientatsioon selle kohta, mida mõista viimast (niipalju kui me teame) sätet selles küsimuses, see on just hiljutine määrus n. 2015121.

Põhiseaduskohtu otsus n. 335, 2008

Ja siis me alustame erandi pretsedendist, selle lause Põhiseaduskohus n. 335 2008, mis pani teemale fikseeritud punkti: ta kuulutas defekt võrdlusstandardi põhiseaduslik legitiimsus, millele viidatakseart. 14, 1994. aasta seadus nr 36.
Eelkõige tunnistati see artikkel põhiseadusele mittevastavaks, kui see nägi ette, et puhastusteenusele osutatud tariifikvoot maksis kasutajad anchja kui reovesi on valvur tsentraliseeritud puhastusseadmetest või need on ajutiselt passiivne.
del võrdnesee artikkel, mis asendas ülalmainitud, tunnistati samuti sama lause alusel põhiseadusega vastuolus olevaks art. 14, see tähendab, etart. 155, seadusandlik dekreet nr. 152, 2006 (mis oli kehtetuks tunnistanud. t L. n. 36, 1994) nii oluliselt identne esimene, selles osas, kus ta nägi ette, et tariifikvoot, mis viitab puhastusteenusele, tuli kasutajate kanda isegi kui kanalisatsioonisüsteem ei oma tsentraliseeritud puhastusseadmeid või on need ajutiselt mitteaktiivsed.
Kui me ei räägi loogilisest ja õiguslikust teest, mida kontrollikoda järgib, öelgem lihtsalt, et põhjused, mis viisid selle ebaseaduslikkuse deklaratsiooni, põhinesid eeldusel, et see määr oli tasu lepinguliste ja lepinguväliste teenuste austusavaldus.
Sellisena ei saa seda nõuda ja seega maksta, kui seda ei tehtud juhul, kui teenust tegelikult kasutati (selguse huvides tuleks see maksta isegi siis, kui tegemist ei ole tegeliku teenistusega).
See lause viitas omakorda muuhulgas orientatsioonile, mida Kassatsioonikohus ta oli juba mitu korda väljendanud a Ühisosad- orientatsioon, mille kohaselt, lühidalt öeldes alates. t D.Ls. N. 258, 2000 (mis artiklis 24 oli eelnevalt eelmise määruse kehtetuks tunnistamist edasi lükatud ja seega tariifisüsteemi jõustumise edasilükkamine) oli puhastamistasudest möödunud austusavaldus nagu kanalisatsioonitasud tasu eraõigus (näiteks paljude hulgas vt Cass., SS. UU. n. 6418, 2005).

Õigusteadus pärast põhiseadusevastasuse väljakuulutamist

Jooksev vesi

Selle põhiseadusevastasuse deklaratsiooni kohaselt järgitakse seda aastate jooksul seeria kohtuotsuste (õiguspärasuse ja teenete) kohta, mis näitasid, et teenustasu puudumise korral ei ole tasu maksmise kvoot nimetatud teenuse puudumisel.
Näiteks lause n. 8318 2011 Kassatsioonikohus teatas, et Milano linna puhastusteenuse puudumisest tingitud kvoot ei pidanud toimuma ajavahemikul 4. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2000 (antud juhul oli omavalitsus võitnud varasemad kohtuotsuse tasemed).
Samas tähenduses on see meie arvates sisuliselt otsustanud Riiginõukogu, koos lausega n. 3920 2011.
Samas tähenduses otsustas ta Kassatsioonikohus lause n. 14042, 2013 Apulia akveduktile välja antud ajavahemikuks 03.10.2000 / 30.09.2002 Grottaglie vallas asuva korteriumi (Taranto provintsis) kasuks.
Sel juhul oli akvedukt edukatel kohtumõistmistel ebaõnnestunud.

Asjaomane periood

Mis on periood?
3. oktoobri 2000. aasta järel, mis tuleneb muu hulgas Ameerika Ühendriikide sektsioonides ja põhiseaduskohtus viidatud otsustest, nagu eespool.

Ă•igus hĂĽvitisele

Pärast nimetatud põhiseadusevastasuse deklaratsiooni järgimist seadus n. 13. 2009 samuti nägi see ette, et piirkondlikud asutused oleksid pidanud 120 päeva jooksul põhjendamatult kindlaks määrama saadud summad tariifikvoot, mis viitab puhastusteenuse osutamisele ja integreeritud veeteenuse juhtide poolt kasutajatele tagastada.
Selle kohustuse täitmata jätmine ei takista siiski summade tagasimaksmist: see tähendab, et kasutaja võib paluda sellist tagastamist isegi juhul, kui nimetatud summasid ei ole tuvastatud.
Seega otsustas ta hiljuti lause n. 25112 kohta Kassatsioonikohus.Video: