Katastri värskendus

Väljaanne G.U. d) seaduse nr. 31. mai 2010. aasta 78. väljaandes jäeti välja võimalus, et menetlused peidavad teatud varjatud amnestiat.

Katastri värskendus

Siiani on see tugevalt vastu olnud Valitsuse säte kipus raha teenima vastavalt kriteeriumile. t kinnistusraamatusse registreerimata hoonete seadustamine, kuigi see on tuvastatud Territooriumi Agentuuri poolt läbi viidud õhukvaliteedi kontrolliga, sest esimesed eelnõud see tundus mingi mini-condono, mis on varjatud teise sättenaja see on tekitanud rea õige kriitika standardi sisule.

Avaleht - Dokumendid ja dokumendid

Ühildub arusaadava riigi eelarvevajadusedotsustavalt siduv selles tugeva ülemaailmse majanduskriisi perioodil tõid paljude osapoolte tõstatatud kaalutlused välja. t vastuvõetavuse see sisaldas ainult regulaarsed tööd, see tähendab, et seda võib isegi teha ilma loata, kuid mis oleks siiski võimeline taotlema seda amnestias vastavalt kehtivatele planeerimismäärustele, välja arvatud muudel juhtudel ja ei õigusta kuritarvitamist, vähendades karistusi.
Ilmselt onavalik arvamus, Professionaalsed tellimused ja Keskkonnaühendused, on saanud oma eesmärgi, kui te lähete lugema teksti teksti Määruse seadus nr. 78, 31. mai 2010, avaldatud ametlikus väljaandes n. 125, 31.05.2010, Tavaline täiendus n. 114, täpsemaltart. 19, registreeritud kinnistusraamatu ajakohastamine.
lõige 8 eespool nimetatud artikkel sätestab, et 31. detsember 2010, i tegelike õiguste omanikud kinnistusraamatus tuvastatud, kuid mitte deklareeritud kinnisvara kohta on ette nähtud eneseanalüüs, st a esitada maksustamise eesmärgil katastriüksuse värskenduse avalduspärast seda teeb sama agentuur pärast ajakohastamisaktide registreerimist Territooriumiametile need dokumendid kättesaadavaks omavalitsused -. t linnakeskkonna nõuetele vastavuse hindamist.
Absoluutselt analoogne kõne vastutuse menetlustes ja omistamises puudutab ka kinnisasjad, mis on juba olemas ja kinnitatud kinnistusraamatuskes on kannatanud järjepidevuse ja kavandatud kasutuse muutustest ei ole teatatud, nagu see on ka selles seerias ette nähtud katastri ajakohastamise deklaratsioonmaksumuse huvides õiguste valdajad.

Kodu ja raha

Nagu on avaldatud G.U. tekstis ei ole viidet võimalusele saada allahindlusi või allahindlusi karistustele enesedeklaratsiooni, mitte territoriaalse ameti kontrollimise korral, mis ilmselt määrab paljudel juhtudel a majaomanike suhtumine, et maksete hilinemine ootab uurimiste tulemusi ja sellest tulenevaid teatisi.
Arvestades, et neil eeskirjadel on tagajärjedkatastri sissetuleku ajakohastaminening samuti kontrollimenetluste kohta avalike dokumentide korrektsus notarite poolt, omandiõiguse üleandmise menetlustes, on soovitav, et territooriumi pidev jälgimine määruses ette nähtud, pädevate asutuste poolt pidev kuritarvituste kontrollimise ja represseerimise poliitika, mille kaudsed kulud kipuvad alati langema kogu kogukonnale.Video: Barbra Streisand Carpool Karaoke