Hoiduge koerast: just see märk, mis vabastab omaniku vastutusest?

Kas koera hoiatus allkirjastab ainult hoiatuse koera kohaloleku kohta ja ei vabasta omanikku vastutusest kahju eest, mida loom võib põhjustada?

Hoiduge koerast: just see märk, mis vabastab omaniku vastutusest?

Kartelli, milles pööratakse tähelepanu koerale ja kahju kolmandatele isikutele

Väga sageli kohtume meie linnade tänavatel tähega, millel on kiri olge koer villade ja suvilate väravadele või reelingutele.
Kas nende märkide olemasolu viitab loomade hoolsale hoolitsusele kolmandate isikute suhtes?
Ja ennekõike on see piisav meede, kui loom põhjustab kahju, et vabastada omanik vastutus?

Agressiivne koonu koonuga


Nagu me näeme, vastus õigusteadus see ei ole ühtlane, kuid kipub olema negatiivne.
Kohtunikud on suutnud selles küsimuses mitu korda väljendada oma arvamust; Siinkohal nimetame mõningaid neist, andes noode reeglitele, millele omaniku vastutus looma põhjustatud kahjude eest põhineb.
Neile lisanduvad muude määrustega ettenähtud karistused (nt munitsipaalmäärused, kuid mitte ainult) loomade halva pidamise tõttu.

Koeraomaniku vastutus ja kahju kolmandatele isikutele

Selle tagajärjeks on koera (või muu looma) omaniku (või muu looma) vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest peamiselt pärit kaks reguleerivad sätted, üks tsiviilkoodeksist ja üks karistusseadustik.
Esimene, mis sisaldubart. 2052 c.c, sätestab, et looma omanik või selle kasutaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest ja see vastutus on olemas, olenemata sellest, kas loom põhjustab tema eestkoste või põgeneb või on kadunud, välja arvatud juhusliku juhtumi puudumine.
Teine reegel on esitatudart. 672 c.p., mis karistab loomade välja jäetud hooldamise või halva juhtimise eest, karistatakse kedagi (mitte ainult omanikku) vabalt või ei valva nõuetekohaselt tema valduses olevaid ohtlikke loomi ega usalda hooldusõigust kogenematu isikule (co.1).
Artiklis on ka sanktsioonid neile, kes loobuvad kohast, loomade, pakendite või jooksjate avamisest või jätavad nad ilma vahi alla, isegi kui nad ei ole vabad või ründavad neid või viibid selliselt, et ohustavad nende ohutust. avalikkusele või usaldada neile kogenematu isik (co.2).
Lõpuks karistatakse või hirmutatakse loomi selliselt, et see ohustab inimeste ohutust (co.3).

Avatud värav ja agressiivne koer


SĂĽĂĽtegu on seadusega nr. 681/1989.
Mõlemal normil on erinevad eeldused, nagu võib järeldada: kunst. 2052 c.c. on ainult tegevuses juhul kahju, kunst. 672 c.p. leiab ka rakenduse puudumisel kahju (kuid kohtupraktika puhul on kahju tavaliselt olemas), ainult sellepärast, et loom ei ole hästi hoitud: sellisel juhul on sellel juhul siiski mitmeid rakendusalasid: ainult üheks osaks ohtlikele loomadele. 2 ainult tõugu loomad, loomapakid või võistlusloomad; co.3 juures kõik loomad; samas kunsti. 2052 c.c. ei tehta vahet, norm puudutab üldiselt loomi.

SOOVITAB

Logi hoiatus koerale CAMON

Ideaalne teatada eraomandis olevate valvekoerte olemasolust, nagu on nõutud Itaalia õiguses.

hind 10,25 €
OSTA

Seetõttu võib eeskirju kohaldada nii, kui ei, olenevalt konkreetsest juhtumist.
Art. 2052 c.c. see tuleneb ainult asjaolust, et loom on tekitanud kahju: hoolimata omaniku või selle kasutaja osalemisest, kui ta ei tõenda ettenägematuid asjaolusid.
Seepärast on piisav lugeda reegleid, et mõista, et lihtne märk tähega, mis on tähelepanelik koerale, keda me sageli näeme villade villade väravatel. ei see on üldse piisavalt vabastada looma omanik vastutusest kahju eest; seevastu tuleb omaniku vastutust hinnata kõigi teiste asjaolude valguses.

Koeraomaniku vastutus: milline on kriminaalõigus?

Lauses n. 17133 2017. aastastNäiteks märkis kassatsioonikohus, et koera omanikku ei saa pidada vastutusest vabaks üksnes selle eest, et ta on kinnitanud kartelli, kui faktide tuvastamine toob kaasa looma väljajätmise.

Koer, aed ja ohu möödujad


Sel juhul toimus agressioon väljaspool maja, kuna koer oli selle avamise ajal värav, vabastatakse kergesti kapteniga.
Tegelikult kinnitab kohus, et isegi kui agressioon oleks aset leidnud eraomandis, oleks omanikul olnud sama saatus, nii et ta oleks vaidlustanud vaidlustatud kohtuotsuse, mis ei olnud omanikule pärast postitatud saatjat mõistnud. kui ta posti saatis, ei peatunud ta koera hoiatusmärgi lugemiseks.
Mis puutub koera hoiatusmärgi ülesannetesse, siis selgub lause, et see kujutab endast hoiatust koera olemasolu kohta, kuid ei ammenda kohustusi, mida omanik peab tegema, et vältida kahju kolmandatele isikutele.
Ka 2017. aastal oli teine ​​lause n. 51448/2017 kassatsioonikohus kinnitas sarnaseid põhimõtteid; seevastu lause laekus n. 14829/2006 kes õigeks tunnistas koera omaniku kuriteo eest, kui ohver oli sisse viidud erapiirkonda, seina- ja suletud aed, vaatamata sellele, et koer on hoiatanud.

Koeraomaniku vastutus, tsiviilkohtupraktika

Tsiviilvaldkonnas registreerime Padova kohtu otsuse n. 2576 2014, millega kiideti heaks karistusotsus, millega rahukohtunik karjaomaniku kohaloleku tõttu koerale omaniku vastutuse välistas.
Sel juhul oli ka see, et koer oli ohvri rünnanud ja hammustanud, pannes oma nina välistemperatuuri: kohtunik pidas seda asjaolu selliseks juhuslikuks sündmuseks, mis on vastavalt artiklile 1 antud. 2052 c.c. vaba.
Kohus jõudis teisiti järeldusele, et sündmus oli selle asemel ennustatav ja seda vältida oleks võinud võrku kasutada võrele, nagu see oli tehtud pärast agressiooni.
Sellisel juhul ei peeta asjakohaseks koerte hoiatusmärgi olemasolu, mis võib maksimaalselt hoiatada koera kohaloleku eest kinnisvaras, kuid mitte sellest, kes pidi olema väljas (hammustus oli toimunud, kui kahjustatud ta eemaldati rööbastelt, millele ta oli kaldu.
Samuti ei oma tähtsust juhusliku asjaolu integreerimisel asjaolu, et väljaspool värava asuv ala oli kolmandate isikute eraomand, sest seda ei piiratud, et muuta juurdepääs täiesti erandlikuks ja ettearvamatuks.
muidu see otsustati koos lausega n. 9037/2010, kus kartelli olemasolu oli üks elementidest, mis viisid kohtunike järeldusele, et omanikud on võtnud kõik vajalikud ettevaatusabinõud.Video: