Tõend rakendatavuse kohta

Praktilisuse tõend on dokument, mis tõendab hoone ja taimede ohutuse, hügieeni ja tervislikkuse tingimuste esinemist.

Tõend rakendatavuse kohta

Mis on kasutatavuse sertifikaat?

Tegelikkuse tõend, mida reguleerivad artiklid IV jaotise 24. T Konsolideerimise tekst (d.p. 380/201) on dokument, mis tõendab hoone ja selle taimede ohutuse, hügieeni, tervislikkuse tingimuste olemasolu kehtivate õigusaktide sätete alusel.

teostatavustunnistus

Seepärast on hoones elamise oluline sertifitseerimine, et seda kunagi kutsuti elukohatunnistusja seal räägiti rakendatavus ainult hoonete jaoks, mis on ette nähtud muuks otstarbeks, nagu kontorid või äripinnad.
Täna aga kasutatakse seda fraasi ebamääraselt praktilisuse ka seetõttu, et mõlema sertifikaadi jaoks vajalikud nõuded olid sisuliselt samad.
Elujõulisustunnistus on oluline selle müümiseks, st müüa, üürida või annetada, seega on vaja seda omandada ostu või annetuse määramisel või rendilepingu allkirjastamisel.
Tegelikult vara saab müüa ka ilma sertifikaadita, sest taotlus võib olla juba esitatud, kuid seda ei avaldatud. Siiski on soovitatav küsida selle olemasolu kohta, veendumaks, et kinnisvara on asustatud elatusvahendid.

Millal tuleks nõuda elujõulisuse tõendit?

Rakendatavustunnistust tuleb kohalikule omavalitsusele taotleda ehitusloa omanik või muu kvalifitseeruv pealkiri, iga kord, kui uus ehitus, tehtud a laiendus või üleminevõi igal juhul sekkumine hoonete renoveerimine mis hõlmab olulisi muudatusi eespool nimetatud näitajates, näiteks süsteemide ümberehitamisel, t 15 päeva jooksul pärast tööde lõpetamist.
Isegi kui teete a kavandatud kasutuse muutmine on vaja taotleda ligipääsetavust, sest majutamiseks vajalikud tingimused võivad erineda kauplusest, kontorist jne nõutavatest tingimustest.
Sertifikaadi mittekasutamine viieteistkümne päeva jooksul pärast töö lõpetamist hõlmab ühe rakendamist rahaline karistus mis võib ulatuda 77 eurolt 464 euroni.

Kuidas taotleda teostatavustõendit

Taotlus, et taotletakse läbilaskevõime sertifikaati, millele sageli palutakse kinnitada kehtiv väärtus, tuleb saata aadressile Unikaalne hoone kohaliku omavalitsuse üksus, kus hoone asub, ning sellele tuleb lisada järgmised minimaalsed dokumendid: t
- taotluse saamine virnastamine esitati endisele maagentuurile;
- sama taotleja kinnitus selle kohta, et. t vastavus heakskiidetud projektile tehtud tööde puhul toimus prosciugatura ruumide seinad ja tervislikkus;
- deklaratsioon käitiste vastavust väljalaskeasutuse poolt väljastatud sertifikaadid ning sama sertifikaadid, kui need on ette nähtud;
-. t staatiline testimine kus kavandatakse struktuurimeetmeid;
- kehtivate õigusaktide kohaselt teostatavate ehitustööde vastavustõendamise deklaratsioon arhitektuuriliste tõkete ületamine.
Ilma et see piiraks siseriiklikes õigusaktides esitatud kaalutlusi, võib sertifikaadi väljastamine kohalikus piirkonnas nõuda teistsugust protsessi. Selleks on vaja alati viidata Omavalitsuse ehitusmäärused ja kohaliku linna instrumentide rakenduseeskirjad.
Näiteks võib elamuehituse puhul nõuda täiendavaid dokumente, mis võivad olla järgmised:
- luba reovee kanalisatsiooni;
-ühendamine akveduktiga olmejäätmete;
- seaduse kohaselt nõutava teatise koopialift;
-. t maja number;
-. t energia sertifitseerimine kirjutatud välisinseneri poolt töö kavandamiseks ja teostamiseks.
Sertifikaadi peab välja andma kohalik omavalitsus 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.
Selle aja jooksul peab kontori juht kontrollima, kas nõutud nõuded on täidetud. Täiendavate dokumentide taotlemiseks saab 30-päevast tähtaega üks kord katkestada (esimese 15 päeva jooksul). Pärast seda katkestamist algab uuesti 30 päeva.
Vastamata jätmise korral jääb nõusolek kehtima, kui see on väljendatud kohaliku tervishoiuasutuse positiivne arvamus pädev.

Sertifikaat teostatavuse kohta, kui tehnik on ise sertifitseerinud

sertifikaat praktiseerimise kohta koos tehnikaga

seadusega nr. 69/2013 (Piletihind) kehtestas võimaluse saada teostatavustunnistus aisesertifitseerimist teose direktor või mõni muu vastutav tehnik, kes tõendab vajalike rekvisiitide olemasolu.
Sel juhul on minimaalne dokumentatsioon taotlus peab sisaldama järgmist:
- registreerimistaotlus;
- käitise vastavusavaldus käitise poolt;
- staatiline katsetamine ja seismikavastane vastavussertifikaat;
- aruanne arhitektuuriliste tõkete ületamise kohta;
- aruanne nõutavate tervishoiutingimuste olemasolu kohta.
Seda võimalust saab reguleerida ka erinevate piirkondade kohalike rakendusmäärustega.Video: Riigikogu istung, 7. november 2018