Konditsioneer ei muuda kaunistust enamat kui pesu ise

Arhitektuurilisest dekoratsioonist rääkides kasutame me enda, aga ka teiste dubleerivate väljendite mõistete täitmist, mitte aga käte pühendamist

Konditsioneer ei muuda kaunistust enamat kui pesu ise

Condizionatore

Kui me räägime arhitektuuriline sisekujundus me täidame tavaliselt mõisteid kui, aga ja muud dubleerivad väljendid.See ei tähenda käte asetamist kuid on tõesti raske anda täielikku määratlust selle kohta, mis võib muuta hoone esteetikat sündmusi tuleb alati analüüsida iga juhtumi puhul eraldi ning et ei ole võimalik anda üldist lahendust Grosseto rahukohtunik, n. 10. augustil 1038 kinnitab need avaldused, märkides, kuidas esteetika on äärmiselt muutuv mõiste, nii palju aega, mida mõjutab aja möödumine.Enne kui mõista, miks? selle avalduse kohta me mäletame seda koos vastavalt tõlgendamisele, millele järgneb õiguspärasuse kohtupraktika, tuleb hoone kaunistamisel mõista hoone esteetikat, mis on antud hoonete iseloomustavate joonte ja struktuuride kogum, mis annab talle kindla, harmoonilise füsiognoomi ja konkreetse identiteedi. (nii, muu hulgas Cass. n. 851/2007Selles kontekstis see on hea meeles pidada et teenetemärgi muutmise hindamine peab kaasa tooma majandusliku eelarvamuse, mis hõlmab nii kogu hoone kui ka selles sisalduvate osade amortisatsiooni, nii et sellest vaatepunktist on vaja arvesse võtta hoone esteetilist seisundit. innovatsiooni (Samuti Cass. 25. jaanuar 2010 n. 1286) Sisuliselt kaunistamise muutmine see tähendab esteetilist eelarvamust, mis tähendab majanduslikku kahjukliimaseadmete paigaldamine?Toscana kohtuniku sõnul kutsuti ülalnimetatud lauses otsustama, kliimaseadme paigaldamine perimeetri seinale hoone muudatus ei muuda hoone esteetikat põhjused need on ka mõned sotsiaalsed kaalutlused.

Condizionatore

Me loeme ülalnimetatud hääldusest seda Uued leiutised, nagu näiteks televisioon ja telefon, mis on nüüd ühiskasutuses, on muutnud esteetika ja dekoratsiooni üldist tunnet: katustele paigaldatud televisiooniantennid, seintelt väljaulatuvad satelliitantennid, samad kliimaseadmed, alati arvukamaid, neid ei peeta enam kodude ja üldisemalt keskkonna esteetika ebakõla põhjuseks. (Grosseto rahu kohtunik 19. august 2011 n. 1038) Selle üldise motivatsiooni rakendamisega kohtuasja konkreetsele küsimusele järeldab kohtunik grossetano kõnealusel juhul ei kahjusta korteriomandi vara kaunistamist, vaid ainult üksikute majade või korteri-seinte akende kangaste vaateid. (Rahu kohtunik. cit.) Tegemist on otsusega, mis toob esile selle, kuidas tolli areng on võimeline mõjutama esteetika kontseptsiooni, muutes selle paindlikumaks seda ei saa üldreeglile tõsta ning et individuaalsetes, eriti käesoleval juhul, võivad kliimaseadmed, telesüsteemid jms muuta hoone esteetikat.Video: Calling All Cars: A Child Shall Lead Them / Weather Clear Track Fast / Day Stakeout