Administraator ja kondomiinium põhjustab

Korterelamu haldaja, kes kaevatakse tema oskusi ületava põhjuse eest, kui ta ei saa kohtumist õigeaegselt kokku kutsuda, et otsustada, mida teha

Administraator ja kondomiinium põhjustab

amministratore

Korterelamu administraator, kes tuleb kaevata põhjusel, mis ületab tema volitusi kui ta ei saa kokku kutsuda assamblee õigeaegselt, et otsustada, mida teha, võib selle moodustada ka ilma assamblee eelneva loata, mille ainus eesmärk on vältida mitmesuguste dekadentside teket. nii et jätkamiseks on vajalik aAktsionäride luba mille võib kohtunik taotleda ka esimesel kuulamisel Riigikohtu kassatsioonikohtu ühisosad, hääldusega n. 18331, 6. august 2010, sekkus, öeldes, et kontrastne tõlgendus seoses passiivse legitiimimisega, et jääda korteriühistu administraatori otsusele. Art. 1131 c.cEelkõige vastavalt käesoleva reegli teisele lõigule on kaasomanike esindaja, võib kaevata hagi ühiste hoonete suhtes; talle teatatakse haldusasutuse sätetest, mis viitavad samale objektile (art. 1131, teine ​​lõik, c.) Mis on alati olnud kindel, millises ulatuses see laieneb õiguspärasus jääda kohtuotsuseleSisuliselt kahtleb: administraator saab alati ja igal juhul vastupanu teiste inimeste väidetele ja seega ka küsimustele, mis ei kuulu tema pädevusse või viimasele peavad tõmmata oma õiguspärasus koosoleku resolutsioonist?, loomulikult vastuolulised:

amministratore

a) mida majoritaarset öelda, mille üle administraatoril on õigus kohtumõistmist korraldada ilma assamblee loata. eespool nimetatud teine ​​lõik.Administraatorile piirangut poleseega ainult kohustus teavitada assambleed pelgalt sisemisest tähtsusest, mis, kui seda ei järgita, võib viia tema kohtuliku tühistamiseni.vastavalt vähemuse orientatsioonileselle asemel kõnealune norm ( teine ​​lõik. 1131 c.c.) ainus ülesanne on lubada korteriühistute vastaspoolel teatama kohtuotsuse sissejuhatavast aktist kergemini, identifitseerides administraatoril isiku, kellel on õigus seda saada õiguspärasus jääda kohtuotsusele viimane ei olnud automaatne, nii et agendil tuli oma jurisdiktsioonist lahutavatel asjaoludel see aktsionäride otsusest välja võtta.Ühisosadnagu alguses mainitud, andsid nad sellele lahenduse palju lähemale vastavalt orientatsioonile.The õiguse põhimõte kontrollikoda on väljendanud järgmist: korteriühistu administraator, lähtudes kunsti sätetest. Itaalia tsiviilseadustiku paragrahv 1131, lõiked 2 ja 3, võivad ilmuda ka kohtusse ja pöörduda ebasoodsasse kohtuotsusse ilma koosoleku eelneva loata, kuid sellisel juhul peab ta kogunemise poolt oma töö vältimiseks vajaliku ratifitseerima. põhikirja või kaebuse vastuvõetamatus (Kassatsioonikohus, 6. august 2010 nr 18331).Vaidlus halduri esitatud apellatsioonkaebust korteriühistu vastu suunatud karistuse vastu ilma koosoleku vajaliku loata.See, mida kassatsioon ütlesarvestades ja arvestades, et vaidlus on tekkinud hoone vastu algatatud kohtuasja puhul, on tal üldine tähendus, st see viitab kõikidele olukordadele, kus ühistu on kokkulepitud osapool.Video: