Vastuvõetav ka nõuetele mittevastavusega heakskiidetud projektist

Riiginõukogu jaoks on teostatavuse sertifikaat kvalifitseerumisest eraldatud säte ja seda võib anda ka vastuolus sellega.

Vastuvõetav ka nõuetele mittevastavusega heakskiidetud projektist

Tõend elujõulisuse ja heakskiidetud projekti kohta

teostatavustunnistus

teostatavustunnistus seda võib väljastada ka siis, kui tehtud töö erineb heakskiidetud projektist.
See avaldus ei pruugi olla loogiline, sest üldjuhul loetakse teostatavustunnistus ja ehitusloa pealkiri rangelt seotuks.
Tegelikult põhineb see avaldus mõlemas küsimuses käsitletavat meedet reguleerivas õigusaktis (elujõulisuse tunnistus ja ehitusluba) ning mõningates riiginõukogu otsustes (eelkõige 26. augustil 2014 nr 4309, viimane). Viidatud ka 13. veebruari 2014. a. Nr 1220, 6. juuli 1979. aasta nr 479 ja 3. veebruari 1992. a nr 87).
Peamine põhjus, miks ülaltoodud väide põhineb asjaolul, et need kaks sätet (elujõulisuse tõend ja ehitusluba) on seotud eeldused erinev ja annab elu distsiplinaarsed tagajärjed ei ole virnastatav.
Probleemi paremaks uurimiseks mõistame kõigepealt täpselt, kuidas neid reguleeritakse seadusega ja millisel eesmärgil nad taotlevad elujõulisuse tõendit ja ehitusloa väljastamist.

Tõend rakendatavuse kohta

Võrdlusstandard on presidendi dekreedi 380/2001, see on ehituse ühtne tekst. Tsiteerin artikli 24 lõiget 1: teostatavustunnistus tõendab ohutuse, hügieeni, tervislikkuse, energiasäästu tingimuste olemasolu hoonetes ja nendes paigaldatud süsteemides, mida hinnatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele..
Seega on teostatavust tõendav dokument dokument, mis kinnitab, et see vara, millele see viitab, on tervislik ja turvaline keskkond kus saab elada.

Ehitusloa pealkiri

ehitusluba

Ehitustegevuse kvalifikatsiooni reguleerib ka presidendi dekreedi 380/2001 (I, II, II peatükk - artiklid 6–23) ja mida esindab Ehitusluba, alates DIA ja alates Scia. Lisaks sellele on konsolideeritud ehitusseaduses sätestatud kavaba ehitustegevus mis koondab kõik hoonete sekkumised, mida saab realiseerida ilma kvalifitseeruva pealkirjata.
Kvalifitseeruva pealkirja konkreetne eesmärk on ehitus- ja linnaplaneerimise eeskirjade järgimine.

Praktilisuse ja kvalifikatsiooni tunnistuse seos

Arvestatakse i eeldused ja lõplikkus teistsugune kui teostatavustunnistus ja ehitusloa pealkiri (esimene keskendub elamiskeskkonna ohutusele ja tervisele, samas kui teine ​​linnade ehituseeskirjade järgimine), on võimalik kinnitada, et need kaks meedet võivad olla rahumeelselt või jätkata eraldi lugusid.
On tõenäoline, et hoone on samaaegselt kooskõlas hügieeninõuete, ohutuse ja energiatarbimise piiramisega ning samuti linnaplaneerimise eeskirjadega, mistõttu eksisteerib ka kvalifikatsioon ja teostatavustunnistus. Kuid on ka võimalik, et hoonet teostatakse erinevalt hoone pealkirjast, mistõttu see ei vasta linnade ehituseeskirjadele, vaid vastupidi, see järgib hügieeni-, ohutus- ja energiatarbimise piiramise reegleid. Sellisel juhul on olukord, kus hoone on ligipääsetav (ja seega on võimalik elujõulisuse sertifikaat välja anda), kuid erineb heakskiidetud projektist ja seega karistatav linnakujunduse seisukohast.

Riiginõukogu otsus nr. 4309, 24. august 2014

Sellest arvamusest on ka riiginõukogu, kes on seda küsimust korranud lause n. 4309, 24. august 2014.

Riigikogu otsus

Siin on väljavõte lausest: [...] puudub identiteedi vajadus distsipliin ehitusloa pealkirja ja teostatavustunnistuse vahel: need erinevad asjakohased sätted on seotud erinevate eeldustega ja põhjustavad distsiplinaarseid tagajärgi, mis ei ole kattuvad. Tegelikkuses on teostatavustunnistuse ülesanne kindlaks teha, et see vara, millele see viitab, on realiseeritud vastavalt kehtivatele tehnilistele standarditele, mis puudutavad ohutust, tervist, hügieeni, hoonete ja rajatiste energiasäästu (nagu on selgesõnaliselt märgitud). Ehitise seaduse artikkel 24), samas kui hoone ja linnaplaneerimise eeskirjade järgimine on hoone pealkirja spetsiifilise funktsiooni objektiks.
See tähendab, et erinevad plaanid võivad koos eksisteerida nii füsioloogilises vormis kui hoone vastavus nii normatiivsetele tüpoloogiatele kui ka nende patoloogilisele lahknevusele (me tuletame meelde kohtupraktika episoode, mille puhul kinnitati elujõulisuse eitamise ebaseaduslikkust) ainuüksi hoone ja heakskiidetud projekti - riiginõukogu, V osa, 6. juuli 1979. a nr 479 - erinevust või vastupidises mõttes praktilise teostatavuse tunnistuse ebaolulist tähtsust takistuseks linnapeale. represseerige hoone kuritarvitusi - id., 3. veebruar 1992, nr 87 - või võimaliku eelmise lammutustellimuse tühistamise kohta - id, 15. aprill 1977 nr 335).Video: