Kuritarvituste loomine: see on siis, kui kokkuvõte on kehtiv

Kassatsioonikohus koos n-ga. 24852/2015 sätestab esialgse kehtivuse isegi juhul, kui ehitise väärkasutus ei muuda hoone mahtu

Kuritarvituste loomine: see on siis, kui kokkuvõte on kehtiv

Kinnisvara ehitamise ja müügi kuritarvitamine

Ehituse kuritarvitamine

Koos lause n. 24852/2015 9. detsembril kehtestas Riigikohus väga olulise õiguse põhimõtte seoses ehitiste kuritarvituste ja hilisema kinnisvara ostmise ja müügiga. Eelkõige otsustas kohus, et juhul, kui hoone on ehitatud korrapärase ehitusloa alusel ja kui sisemised muudatused tehakse ilma loata, kuid selle mahtu muutmata, ei ole hilisem hoone lõplik müügileping seda peetakse nulliks.
Hääldus tõuseb väga olulisele pretsedendile, mida tuleb arvesse võtta hoone kuritarvitamist puudutavates vaidlustes. Aga lähme detailidesse ja vaadake, mis see on.

Lause n. Riigikohtu otsus 24852/2015

Juhtum, millest tuleneb kassatsioonikohtu teise osa lause, puudutab vara esialgse müügi kehtetuks tunnistamise taotlust.
Vara võlakirja ostja pärast seda, kui ta on määranud esialgne müük, ei tahtnud lõpliku tegemiseni jõuda, kuna ta oli leidnud mõnede väikeste erinevuste tekkimise (sel juhul oli tegemist välise trepi ja teiste sisemiste muudatustega).
Kuid need väikesed muutused ei hõlmanud mahulisi muutusi ja hiljem, aga enne hoone üleandmise mõju moodustava määruse väljastamist olid need korrastatud.

Hoone kerged eiramised: ehitusseadus

Kuritarvitamine

Aga mida valguse erinevused kinnisvaras tähendavad?
Põhjaliku vastuse andmiseks tuleb viidata konsolideeritud ehitusseadusele (Presidendi määrus nr. 380/2001), mis määratleb ehitusloast tulenevate erinevuste sekkumised, näiteks need, mis on seotud ehitusorganismi ehitamisega, mis on täielikult erineva loa enda tüpoloogiliste, planovolumetriliste või kasutusomaduste poolest või ehitusmahtude täitmine, mis ületavad näidatud piirmäärasid projektis ja selliselt, et see moodustab konkreetse tähtsusega ja iseseisvalt kasutatava ehitusorganismi või selle osa.
Teabe täielikkuse huvides arvestage sellegaDPR-i artikkel 32; 383, 2001 Piirkonnad saavad iseseisvalt määratleda heakskiidetud projekti olulised muudatused.
Eriti oluline on see, kui tekib üks või mitu järgmistest tingimustest:
• kavandatud kasutuse muutus, mis tähendab 2. aprilli 1968. aasta ministri dekreedis sätestatud standardite muutmist
• heakskiidetud konstruktsiooniga seoses hinnatav mahu või põrandapinna oluline suurenemine
• olulised muudatused kinnitatud projekti linnaehitusparameetrites, st hoone asukoht asjaomases piirkonnas
• kinnitatud hoone sekkumise omaduste muutus
• seismilist ehitust puudutavate kehtivate eeskirjade rikkumine, kui see ei vasta menetluslikele faktidele.
Seda öeldes rõhutatakse, et osaliste erinevuste sekkumiste selge ja netomõiste pole täpselt määratletud. Ainult artikkel 34 ehituse TU näeb ette, et ehitusloast osalisel erinevusel tehtud sekkumised ja tööd eemaldatakse või lammutatakse kuritarvitamise eest vastutavate isikute hooldamise ja kulutuste eest vastutava juhi või büroohalduri vastava määrusega kehtestatud ajavahemiku jooksul.
Järgmine sama artikli lõike 3 kohaselt. 34 täpsustab, et seda ei ületata osaliste erinevuste tõttu kõrguse, eraldumise, kuubiku või kaetud ala rikkumiste puhul, mis ei ületa 2% üksiku eluruumi projekteerimismeetmetest.

Hoonete kuritarvitamine: see on siis, kui esialgne müük on kehtiv

Esialgne müük

Võttes arvesse neid eeskirju, lükkas Ermellini asjaomasel juhul tagasi eelismüügi tühistamise taotluse, mille võtsid ostja ja mida peeti kehtivaks. esialgne leping.
Eelkõige on Riigikohus täpsustanud, et kui vajaliku kvalifikatsioonita teostatud teosed ei ületa artikli 34 kohast piirangut. Ehitus TUehk 2% kõrvalekalle kõrgusest, eraldumisest, kuubikust või kaetud piirkonnast, siis on esialgne müük kehtiv ja te saate seejärel jätkata müügilepingu lõplikku allkirjastamist.
Vastasel juhul, kui need piirmäärad ületatakse, loetakse esialgne väärtus tühiseks ja müügi lõpuleviimiseks on vaja toime pandud kuritarvituste amnestiat.
Asjaomast karistust lähemalt vaadates märgivad kohtunikud, et kohtu kehtetuks tunnistamise karistus ei ole kohaldatav preliminarja millal:
- kinnisvara ehitatakse korrapärase ehitusloa alusel
- on tehtud mõningaid volitamata sisemisi muudatusi, mis ei ole üldse mahtu muutnud (viide on 2% piires).
Sarnaselt kassatsioonikohtule sekkub eelotsusetaotlus pärast seda, kui eelotsusetaotlus on sõlmitud amnestiaga kuritarvitamist, on välistatud järgneva lõpliku müügikontakti tühisus.
Vastupidi, kohtunikud on otsustanud, et esialgne ja seega ei ole võimalik tühistada kaubandus tegutseb järgmistel juhtudel:
• õigusaktid, mis ei sisalda ehitusloa üksikasju
• teod, mis ei sisalda hoone amnestia taotluse üksikasju.
Sel viisil on ostja kaitstud ja seetõttu tuleb sellest teada saada ostetud kauba tingimustest.Video: Yandere Dev FULL interview (Talks game development & ALLEGATIONS) Gives me advice on good character