Abruzzo piirkond: olemasolevate pööningute renoveerimine

Abruzzo piirkond: kiitis heaks seaduse, mis võimaldab olemasolevate pööningute taastamist eluruumides.

Abruzzo piirkond: olemasolevate pööningute renoveerimine

Taastumine pööningul.

Säte n. 71/03/2011, seadus, mis lubab teatud tingimuste korral eluruumide pööningute taastamiseks, tingimusel et need kehtisid juba seaduse jõustumisel.
Seaduses sõnaselgelt seatud eesmärk on (...) ratsionaliseerida ja piirata tarbimist territooriumil (...). Nimetatud tingimused on ilmselgelt need, mis puudutavad hoone vastavust kehtivatele kohalikele ja piirkondlikele eeskirjadele, või (...) täielikult või osaliselt kuritarvitamise korral tuleb 28. veebruari 1985. aasta seaduse nr 47 kohane amnestia menetlus kõrvaldada (...).
Teine tingimus puudutab konkreetselt pööninguruumi mõõtmised taaskasutatav, st keskmine kaal ei tohi olla väiksem kui 2,40 m., (...) arvutatakse mahu suhtes üldine ja eluruumides kasutatava pööningu pindala (...)mulle

Taastumine pööningul.

n. lseina kõrgus miinimum see ei tohi olla väiksem kui 1,40 m
Mitmed parameetrid hoonete puhul, mis asuvad kõrgusel üle 1000 meetri merepinnast, mille keskmine kõrgus on vähendatud 2,10 m ja minimaalse seina kõrgus a 1,20 m. Tuleb kinni pidada kõikidest seismilistest ja hügieenilistest sanitaartingimustest ning selle aluseks olevad ruumid peavad olema täielikult või osaliselt mõeldud kasutamiseks elamutes.
Kõik eelnevalt määratletud parameetrite all olevad ruumid peavad olema (...) olema suletud keskkondante müüritööd või fikseeritud mööbel ja seda saab kasutada riidekapi või kapi teenindusruumina. (...). Sellised sulgemised ei ole avade puhul ettekirjutavad, isegi kui kõrgus on madalam kui varem kehtestatud piirangud.
Luba on lubatudkohandumine kõrgusega eelnevalt kindlaks määratud ...... viimase korruse langemine pööningul (...), tingimusel, et ei toimu muutusi kõrgendustes ega maavärina- ja kanalisatsioonieeskirju ega elukoha või praktilisuse miinimumnõudeid.
Samuti on need lubatud uute eluruumide loomine pööningul, kui need on leitud sobivad parkimiskohadvastavalt kohalikele eeskirjadele. Lubage ka tööde kohandamine sanitaarotstarbelseega avanevad uksed, aknad ja katuseaknad, kui see ei tähenda kogu hoone arhitektuuriliste ja struktuuriliste omaduste moonutamist, mis tuleneb piirangutest ja eeskirjadest, mille kohaselt see ehitati.

Taastumine pööningul.

Kavas on ka kunstiteosed soojusisolatsioon (...) energiatarbimise vähendamiseks kogu hoonest (...), vastavalt (...) kehtivad sätted hoonete energiatõhususe kohta. (...).
On arusaadav, et Linnavolikogu võib (...) asjakohase ja põhjendatud aruteluga kindlaks teha kohaliku omavalitsuse territooriumi osad või üksikud ehitised, mis ei kuulu käesoleva artikli sätete kohaldamisalasse. Seoses linnastumistasud ja i kulud ehitus, need makstakse vastavalt piirkondlikele õigusaktidele.
Jääb siinkohal mõista selle seaduse tõelist vaimu, mida paljud mõistavad kui isegi mitte peidetud katseid ehitustööde parandamiseks, isegi kui see ei ole veel olemas, arvestades, et seaduse jõustumise aeg võimaldab paljudel kohaneda tingimustega, et neid saaks kasutada.
Toetajate sõnul on see säte siiski võimalus võidelda ebaseadusliku sisserände vastu, vältida maapinna edasist raiskamist, vähktõvega patsientidele eraldatavate vahendite sissenõudmist.
Abruzzo piirkonna ehitustegevust käsitlevate määruste tekst:


download.acca.it/Download/BibLus-net/OpereEdili/LR_Abruzzo.pdfVideo: